Sieci i instalacje sanitarne- oferta

PROJEKTOWANIE

 • sieci i przyłącza wodociągowe
 • sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej
 • sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej
 • sieci i przyłącza gazowe
 • sieci gazowe wysokiego ciśnienia oraz stacji gazowych
 • sieci ciepłownicze
 • wewnętrznych instalacji wodociągowych
 • wewnętrzne instalacje gazowe
 • instalacje wentylacji mechanicznej
 • instalacje klimatyzacji
 • instalacje centralnego ogrzewania
 • projekty kotłowni
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków i zbiorniki bezodpływowe
 • przepompownie i tłocznie ścieków

Współpracujemy w zakresie opracowania:

 • projektów sieci i instalacji energetycznych
 • projektów branży drogowej
 • projekty zjazdów z dróg publicznych
 • projekty związane z rozbiórką obiektów budowlanych

Na specjalne zamówienia klientów do zrealizowanych projektów wykonujemy:

 • kosztorysy inwestorskie
 • przedmiary
 • mapy do celów projektowych

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

 • świadectwa charakterystyki energetyczne
  (potrzebne do odbioru budynku przez nadzór budowlany)


 • charakterystyki energetyczne budynków
  (dołączane do projektu składanego do pozwolenia na budowę)


 • analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło
  (dołanczane do projektu składanego do pozwolenia na budowę)

BUDOWA SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

 • kierowanie budową
 • nadzór inwestorski i autorski
 • odbiór powykonawczy

INNE OPRACOWANIA

 • operaty wodno prawne
 • adaptacje projektów typowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych