Skontaktuj się z nami

Dane teleadresowe

KH PROJEKT Krzysztof Habiera
ul.Ogrodowa 5N
66-432 Baczyna
tel. +48 600 089 042
E-mail: khprojekt@habiera.pl

Biuro:
ul. Madrycka 7d/1
66-400 Gorzów Wlkp.


Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. RODO informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KH Projekt Krzysztof Habiera z siedzibą w Baczynie ul. Ogrodowa 5N, 66-432 Baczyna NIP: 595-123-81-17, nr telefonu: +48 600089042

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RDOO

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 8 lat w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w pozostałych przypadkach do momentu ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową zawarcia umowy.